Loxley Landscape

Underground Water Tank

ระบบแทงค์น้ำใต้ดินใช้เทคนิคการซึมน้ำและสามารถใช้พื้นที่ด้านบนพื้นผิวได้ด้วย ซึ่งผลที่ได้คือน้ำที่สะอาดระดับที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือกรองน้ำให้สะอาดระดับหนึ่งก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ระบบแทงค์น้ำใต้ดิน Underground Water Tank มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนย้ายและยังสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดปริมาณดินในแต่ละโครงสร้าง โดยมีการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักรถยนต์ ระบบการใช้งานเป็นระบบโมดูล่า ง่ายต่อการจัดวางและสามารถปรับให้เหมาะสมได้กับทุกสภาพหน้างาน

คุณสมบัติ

เก็บน้ำไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Re-use) ระบบนี้จะเก็บน้ำจากพื้นที่โดยรอบแทงค์โดยอาศัยระบบซึม น้ำจะถูกเก็บไว้โดยรังสี UV ไม่สามารถส่องถึง ซึ่งจะทำให้น้ำนั้นยังคงอุณหภูมิเย็นตลอดพร้อมสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่

แทงค์น้ำใต้ดินระบบน้ำซึม ระบบนี้ออกแบบมาให้เก็บกักน้ำจากผิวดินโดยใช้หลักการการซึมน้ำ และกรองเพิ่มความสะอาดให้กับน้ำก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่ระบบเก็บในแทงค์น้ำ โดยปล่อยให้พืชที่ต้องการความชื้นดูดซับไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

แทงค์ระบายน้ำใต้ดิน ระบบโมดูล่า มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนย้ายเข้าที่หน้างาน เนื่องจากแทงค์ระบายน้ำใต้ดิน จะส่งเป็นแผ่นเข้าไปประกอบที่หน้างาน โดยใช้ร่วมกับผ้ากรองใยสังเคราะห์ Geotextile ห่อด้านข้างและปิดหัว-ท้าย หลังจากถมด้วยทรายล้างเรียบร้อยแล้วนั้นสามารถใช้งานได้เลยทันที

ทางระบายน้ำใต้ดิน ทางระบายน้ำใต้ดินโดยแทงค์ เป็นระบบทางน้ำใต้ดินถาวรที่ยังสามารถควบคุมคุณภาพของน้ำได้เป็นอย่างดี และ สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ ระบบทางระบายน้ำใต้ดินเป็นการทำงานร่วมกับธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อแก้ปัญหาประสบอยู่ในระบบรางคอนกรีตแบบเปิด

g

GET A QUOTE

Our experts would be happy to tell you more about Loxley Landscape and help improve your workspace.